Woensadg 16 April ledenvergadering.

Beste leden van TCB,

Woensdag 16 April is de ledenvergadering. Bij deze isĀ iedereen van harte welkom. In de bijlage ziet u de agenda en uitnodiging voor de ledenvergadering.

Agenda ledenvergadering 16 april 2014

 

Previous Article
Next Article